Langsiktig avtale om Glitre stadion vedtatt i K-styret

Postet av Thomas Bloin Johannessen den 12. Des 2023

Tirsdag 12. desember vedtok et enstemmig kommunestyre følgende: 

  1. Gol kommunestyre vedtar å inngå en 30 års festeavtale med Gol idrettslag om rett til bruk av Gol kommunes del av skøytebanen på Glitre (Gnr26/Bnr157). Festeavtalen er vederlagsfri.
  2. I Kommunedelplanen for Gol tettstad 2018-2023 endres arealformål for område BN14 til kombinasjonsformål for idrett; offentlig eller privat tjenesteyting; næringsvirksomhet.
  3. Vilkår i reguleringsbestemmelsene om, at dagens bruk av området til skøytebane ikke kan endres før der er etablert et tilfredsstillende alternativ på Gol som erstatning, opprettholdes.

Det betyr at vi nå kan tenke langsiktig om skøytebane på Glitre 🎆 Avtalen gir oss handlingsrom til å søke spillemidler til nytt klubbhus/servicebygg, utvide rulleskøytebanen slik at Statens vegvesen får areal nok til å beholde oppkjøring for MC på Gol, samt  jobbe videre mot en kunstisbane.

Vi takker kommunestyret for støtten og kommuneadministrasjonen for godt samarbeid i denne saken 👍


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.